những lần tạm biệt

trong suốt hai năm qua, khoảng thời gian sống và làm việc ở những điểm du lịch, gặp nhiều người, biết bao trong số đó ít nhiều ta đã quý mến lấy nhau. Sau cùng cũng phải nói lời tạm biệt, những lời tạm biệt mà sao tôi thể hiện vô duyên đến thế.

Advertisements

hình xăm đầu tiên

Tôi mất hơn 2 năm để đi đến quyết định xăm mình, 2 tháng để nghĩ cái nên xăm, 2 tuần để chọn hình xăm hợp ý nhất trong số những cái đã vẽ.