hình xăm đầu tiên

Tôi mất hơn 2 năm để đi đến quyết định xăm mình, 2 tháng để nghĩ cái nên xăm, 2 tuần để chọn hình xăm hợp ý nhất trong số những cái đã vẽ.

Advertisements